Připravujeme pro své příznivce ke zhlédnutí odkazy na různá video záznamy z bálů, vystoupení atd……….