Blanket

 

1/   CJenom pár Emidnů mi Amizbejvá,

       a Fstín je Cmůj i Gtvůj,

       CTěch pár Emidní a Aminocí,

        před Fmou Gcestou k Candělům.


R:   Doufej a FG se do tvejch snů Cvrátím,– Emi – Ami

       doufej a FG zas líbám ti Ctvář.

       Tak doufej a FG ti slzí proud Cstírám, – Emi – Ami

        nezoufej když FG ti zavírám Csnář. – F – C

 

2/   Svojí dlaní mě hladíš, jen mlčíš,

      a v očích zvláštní lesk máš.

     Šeptám ti neplač to nesmíš

     a sám slzy mám na řasách.

 

R:   Doufej a já se do tvejch snů vrátím,

       doufej a já zas líbám ti tvář.

       Tak doufej a já ti slzí proud stírám,

        nezoufej když já ti zavírám snář..