PATROLA – N.G.R. / M.K.Mudruňka

 

1. ERozsviťte světla v mým těle,
Aotevřte okna F#7u postele,
Epusťte slunce do těch míst jen nic Hvíc,
EZa okny hudba zazněla,
Azástupy lidí u F#7kostela,
Ekdo nesázel, ten Hchtěl by Esíct.

 

2. Rozsviťte světla v mým těle,
otevřte okna u postele,
pusťte slunce jen a nic víc.
Za okny nechte hudbu znít
kdo nesázel, ten chtěl by síct
uvnitř zbytek jen nic víc.

 

Ref: D#7Proč Pane mě tu tak trápíš, / tak proč mě trápíš
Eživot mé lásce C#nenavrátíš,
F#7před soudem AtvýmH, já Achtěl bych Eříct.A – E
D#7Proč Pane mě Tvůj hněv stíhá, tak proč mě stíhá
Eza obzorem se C#rozednívá,
F#7zůstal jsem Asám,– H jako Ev plotě kůl.

 

3. Zhasněte světlo v mým těle,
zapalte svíce u postele,
já slyším zvon, ten nic víc.
Naposled slyším zvony znít,
věčný ticho jen, jen nic víc.
 
Ref:
 
 

.